Loungen

VIP-LOUNGE er et fristed for fodboldelskere.

Loungen blev stiftet en kølig forårsdag i 2006 og ledes – enevældigt – af stifteren, der samtidig er præsident.


I forbindelse med stiftelsen den 14. april 2006 blev medlem nr. 1 – 7 optaget ved en lille højtidelighed, som blev efterfulgt af en arbejdsfrokost bestående af stadionplatte og fadøl af mærket ”Hancock”.


Ideen til loungen blev født efter rigtig mange år i fodboldens verden, inspirerende fodboldarran-gementer i Skæring og Studstrup, og udbytterige fodboldrejser i ind- og udland. Planerne blev ført ud i livet som en form for sorgbearbejdning efter fraflytning af præsidentens yngste barn, hvis tidligere værelse (ca. 7,32 m langt og 2,44 m bredt ) i Skæringvillaens parterre for tiden danner de fysiske rammer for loungen, der dog er i en rivende udvikling. Lokalet rummer talrige fodbold-rekvisitter, fotografier, plakater og en ganske betydelig mængde fodboldlekture i form af bøger, tidsskrifter, magasiner m.v. (se fotos). Loungens store TV-apparat (55 kg) viser kun fodbold.

Loungens formål er under præsidentens uanfægtede, diktatoriske ledelse at skabe rammerne for udvikling af medlemmernes glæde ved og viden om fodboldspillet. Dette sker ved faglige arran-gementer i loungens lokaler, ekskursioner, stadionbesøg, diplomprøver og uddeling af rejselegater til medlemmerne efter præsidentens suveræne bestemmelse.


Loungen er ikke under indflydelse af politiske eller erhvervsmæssige interesser og er ikke til belastning for statsbudgettet. Loungens ledelse har et sundt og naturligt forhold til begreber som nepotisme, lighedsgrundsætninger og magtfordrejning, hvilket navnlig gør sig gældende ved udpegning af medlemsaspiranter, optagelsesprøver og ved uddeling af rejselegater og stipendier.